Eduardo Sanz “# 38”

Eduardo Sanz “# 38”

$1,750

Out of stock

Eduardo Sanz

Spanish (1928-)

oil on canvas

20.25 x 30.25

circa 1960